unbekannter Gast

Máš-li škodu, o posměch se nestarej.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • máš Lemma: mít
  • škodu Lemma: škoda
  • posměch Lemma: posměch
  • se nestarej Lemma: starat se

Význam(y)#

Přísloví skrývá výzvu, aby se člověk, který utpěl ztrátu popř. škodu, zaměřil na její odstranění a nedbal na hloupý posměch svého okolí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

S čím kdo zachází, s tím také (i) schází. Čím kdo zachází, tím také schází. [Doklad 2] Kdo mečem zachází, mečem schází. [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
V tom sebou teta trhla a poskakovala směrem k domu. Uviděla totiž dědečka, který právě s doktorem Vlachem přicházel, a patrně s ním chtěla mluvit dřív než já. Potom se s nimi vracela a velmi rychle dědečkovi něco vykládala. Starý pán ji poslouchal roztržitě a přitom se usmíval na slečnu Barboru a vlídně ji kynul. Když došli k nám, dědeček právě říkal, že to snad není možné, a ptal se, kde je klíč. Teta řekla, že to je právě to, klíč je pryč. Dědeček řekl, že jakmile opadne voda a bude zbudován nový most, můžeme poslat pro zámečníka. Do té doby, že to Milouš musí nějak vydržet. Teta se zatvářila kysele a servírovala nám přísloví máš-li škodu, o posměch se nestarej. http://cactuses.blog.cz/0710/saturnin-zdenek-jirotka

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví