Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Nezaslouží dukátu, kdo neváží si groše.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • nezaslouží Lemma: zasloužit
  • dukátu Lemma: dukát
  • kdo Lemma: kdo
  • neváží si Lemma: vážit si
  • groše Lemma: groš

Význam(y)#

Přísloví konstatuje zkušenost, že člověk, který neumí zacházet s penězi a neváží si malých částek, neumí hospodařit s větším majetkem a ani si ho nezaslouží. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

S čím kdo zachází, s tím také (i) schází. Čím kdo zachází, tím také schází. [Doklad 2] Kdo mečem zachází, mečem schází. [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Já jsem spořínek od dětství. Tehdy jsem dostal např. peníze na pouť, kde jsem se svezl na koloči, koupil si nějaký mls, ale většina těch peněz putovala do kasičky. A dneska dokážu šetřit na drobných kravinách typu kafe z automatu (když mám velkou chuť, tak si ho samozřejmě dám), ale pak mi není líto jet na drahou dovolenou nebo si koupit počítač za 70 tisíc. Je to jen o prioritách. Řídím se heslem "Nezaslouží dukátu, kdo neváží si groše", to je vše. http://finance.idnes.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A090213_140435_viteze_fib&razeni=time

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví