Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Nezaslouží dukátu, kdo neváží si groše.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • nezaslouží Lemma: zasloužit
  • dukátu Lemma: dukát
  • kdo Lemma: kdo
  • neváží si Lemma: vážit si
  • groše Lemma: groš

Význam(y)#

Přísloví konstatuje zkušenost, že člověk, který neumí zacházet s penězi a neváží si malých částek, neumí hospodařit s větším majetkem a ani si ho nezaslouží. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

S čím kdo zachází, s tím také (i) schází. Čím kdo zachází, tím také schází. [Doklad 2] Kdo mečem zachází, mečem schází. [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Já jsem spořínek od dětství. Tehdy jsem dostal např. peníze na pouť, kde jsem se svezl na koloči, koupil si nějaký mls, ale většina těch peněz putovala do kasičky. A dneska dokážu šetřit na drobných kravinách typu kafe z automatu (když mám velkou chuť, tak si ho samozřejmě dám), ale pak mi není líto jet na drahou dovolenou nebo si koupit počítač za 70 tisíc. Je to jen o prioritách. Řídím se heslem "Nezaslouží dukátu, kdo neváží si groše", to je vše. http://finance.idnes.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A090213_140435_viteze_fib&razeni=time

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví