Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Když mluví zbraně, mlčí múzy. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • když Lemma: když
  • mluví Lemma: mluvit
  • zbraně Lemma: zbraň
  • mlčí Lemma: mlčet
  • múzy Lemma: múza

Význam(y)#

Přísloví se používá v době, která je ve znamení dlouhodobého násilí a která skýtá malý prostor rozvoji kultury a umění. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Měla by být odveta chápána jako policejní akce proti zločincům včetně zatýkací formule, nebo to bude regulérní válka, z naší strany obranná? Je v tom podstatný rozdíl. Když mluví zbraně, mlčí nejen múzy; umlčeny jsou běžné konvence. Ve válce vítězí většinou nejen síla, ale taky bezohlednost a krutost. Válka má jinou logiku. Právo, 15. 9. 2001

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu _ [lemma="mlčet"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="mlčet" []{0,4 [word="múzy"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="múzy"


Seznam všech přísloví