unbekannter Gast

Když mluví zbraně, mlčí múzy. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • když Lemma: když
  • mluví Lemma: mluvit
  • zbraně Lemma: zbraň
  • mlčí Lemma: mlčet
  • múzy Lemma: múza

Význam(y)#

Přísloví se používá v době, která je ve znamení dlouhodobého násilí a která skýtá malý prostor rozvoji kultury a umění. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Měla by být odveta chápána jako policejní akce proti zločincům včetně zatýkací formule, nebo to bude regulérní válka, z naší strany obranná? Je v tom podstatný rozdíl. Když mluví zbraně, mlčí nejen múzy; umlčeny jsou běžné konvence. Ve válce vítězí většinou nejen síla, ale taky bezohlednost a krutost. Válka má jinou logiku. Právo, 15. 9. 2001

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu _ [lemma="mlčet"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="mlčet" []{0,4 [word="múzy"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="múzy"


Seznam všech přísloví