Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Neštěstí ve hře, štěstí v lásce. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • neštěstí Lemma: neštěstí
  • hře Lemma: hra
  • štěstí Lemma: štěstí
  • lásce Lemma: láska

Význam(y)#

Přísloví je vyjádřením útěchy v okamžiku, kdy někdo zaznamenal neúspěch, obzvláště ve hře, přičemž je mu dána naděje na úspěch v citové oblasti. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Od jisté doby mám zkušenost, že než pověr, měli bychom se spíše bát zlých a nezodpovědných lidí. Petr Beneš Benešov, 22 let. Na pátek třináctého moc nevěřím. Pověrčivý nejsem. Prosazuji však to, že neštěstí ve hře, štěstí v lásce. Je to pravda a několikrát jsem se o tom dokonce přesvědčil. Deníky Bohemia, 14. 4. 2007

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="neštěstí"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="neštěstí" {0,2 [word="hře"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="hře"


Seznam všech přísloví