Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Neštěstí ve hře, štěstí v lásce. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • neštěstí Lemma: neštěstí
  • hře Lemma: hra
  • štěstí Lemma: štěstí
  • lásce Lemma: láska

Význam(y)#

Přísloví je vyjádřením útěchy v okamžiku, kdy někdo zaznamenal neúspěch, obzvláště ve hře, přičemž je mu dána naděje na úspěch v citové oblasti. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Od jisté doby mám zkušenost, že než pověr, měli bychom se spíše bát zlých a nezodpovědných lidí. Petr Beneš Benešov, 22 let. Na pátek třináctého moc nevěřím. Pověrčivý nejsem. Prosazuji však to, že neštěstí ve hře, štěstí v lásce. Je to pravda a několikrát jsem se o tom dokonce přesvědčil. Deníky Bohemia, 14. 4. 2007

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="neštěstí"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="neštěstí" {0,2 [word="hře"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="hře"


Seznam všech přísloví