unbekannter Gast

Příležitost dělá zloděje. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • příležitost Lemma: příležitost
  • dělá Lemma: dělat
  • zloděje Lemma: zloděj

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že se člověk za příhodných okolností nechá zlákat na nerozumný či přímo kriminální čin. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Položme si však jen zdánlivě cynickou otázku: Proč by zrovna policajti neměli páchat kriminální delikty, když pro ně jsou dobře vybaveni, mají nejlepší informace a nakonec i komplice si vždycky snadno najdou? Vždyť policajt je taky jenom člověk a příležitost dělá zloděje. Nedivme se tedy a počítejme s tím, že odhalené případy představují jen zlomek policejní kriminality. Právě tak ovšem můžeme počítat také s tím, že policie není jedinou složkou státní správy, která v tom jede. Právo, 2. 7. 1999

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="příležitost"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="příležitost" {0,3 [lemma="dělat"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="dělat"


Seznam všech přísloví