Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Všichni jsme na jedné lodi. #


Cvičení#

Toto přísloví je použito ve cvičeních k významovému okruhu Gemeinsamkeiten (Co nás spojuje) .

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • všichni Lemma: všichni
  • jsme Lemma: být
  • jedné Lemma: jeden
  • lodi Lemma: loď

Význam(y)#

Říká se, když větší množství lidí sdílí stejnou míru zodpovědnosti či potenciálního ohrožení. Důsledky negativního, ale i pozitivního vývoje se nutně dotknou všech. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Nikdo nemůže říct, že se ho terorismus netýká. Všichni jsme na jedné lodi, a buď teroristy porazíme, nebo budeme oběťmi a civilizace bude v ohrožení. Spojené státy nikdy nepovažovaly terorismus za strategickou hrozbu, za ohrožení národní bezpečnosti. Terorismus byl pro ně něco, co samo zmizí. Celý svět je však frontovou linií. Lidové noviny, 13. 4. 2002

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu _ [word="všichni"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="všichni" []{0,2 [lemma="být"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="být" []{0,3 [lemma="loď"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="loď"


Seznam všech přísloví