Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Kdo mlčí, souhlasí. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • kdo Lemma: kdo
  • mlčí Lemma: mlčet
  • souhlasí Lemma: souhlasit

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že člověk, který mlčí k dění kolem sebe a nesnaží se projevit svůj postoj, s tímto děním díky své pasivitě souhlasí a mnohdy i za něj přebírá spoluzodpovědnost, aniž by si to plně uvědomoval. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Apatie jako filtr: nejnetečnější voliči jsou prý zároveň lidé s postoji nejméně demokratickými - senátor William Fulbright to kdysi vyjádřil pregnantně: "Většina Američanů věří ve svobodu slova jen do okamžiku, kdy se někdo pokusí toto právo uplatnit. "A nakonec to nejlepší - apatie jako výraz pasivního souhlasu: kdo mlčí, souhlasí, je spokojen. Kdykoliv je vtažen do hry chronický nevolič, stal se neloajálním a musí jít o hlubokou společenskou krizi. O lidovou mobilizaci, jež nutně ústí v katastrofu... Právo, 19. 10. 2004

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="kdo"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="kdo" {0,1 [word="mlčí"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="mlčí"


Seznam všech přísloví