unbekannter Gast

Kdo mlčí, souhlasí. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • kdo Lemma: kdo
  • mlčí Lemma: mlčet
  • souhlasí Lemma: souhlasit

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že člověk, který mlčí k dění kolem sebe a nesnaží se projevit svůj postoj, s tímto děním díky své pasivitě souhlasí a mnohdy i za něj přebírá spoluzodpovědnost, aniž by si to plně uvědomoval. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Apatie jako filtr: nejnetečnější voliči jsou prý zároveň lidé s postoji nejméně demokratickými - senátor William Fulbright to kdysi vyjádřil pregnantně: "Většina Američanů věří ve svobodu slova jen do okamžiku, kdy se někdo pokusí toto právo uplatnit. "A nakonec to nejlepší - apatie jako výraz pasivního souhlasu: kdo mlčí, souhlasí, je spokojen. Kdykoliv je vtažen do hry chronický nevolič, stal se neloajálním a musí jít o hlubokou společenskou krizi. O lidovou mobilizaci, jež nutně ústí v katastrofu... Právo, 19. 10. 2004

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="kdo"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="kdo" {0,1 [word="mlčí"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="mlčí"


Seznam všech přísloví