Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


Kto chce viať, musí siať.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • chce Lemma: chcieť
  • viať Lemma: viať
  • musí Lemma: musieť
  • siať Lemma: siať

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje skúsenosť, podľa ktorej si človek musí včas vytvoriť predpoklady na dosiahnutie úspechu v niečom. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch nevyskytuje.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

Príslovie sa v korpus ani v Google nevyskytuje. [Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Kto nemá vôle, všetko ho kole; Kto včas ráno vstáva, plné truhly máva; Čo kôň premôže, to komár nemôže; Kto sa za mladi hostí, na starosť sa postí; Do Vianoc haj! od Vianoc jaj!; Lastovičky na odletu, koniec babiemu letu; Marcov prach a májové blato, to je gazdovi zlato; Včely sa tešia kvetu a hospodár letu; Veľký piatok daždivý, bude rôčik žíznivý; Kde nieto spravy, málo sa spraví; Otec stíska, syn výska; Kto chce žať, musí siať; Jeden ide na odpust a druhý na rozpustí. Sem ako ukážku zaradíme aj riekankovú formu príslovia ako niekoľkonásobnú radu pre povozníka, furmana: Keď prejdeš míľu, postoj chvíľu; keď prejdeš tri, koňom čelo utri, keď prejdeš šesť, daj im jesť. Takúto podobu má i rytmicky vyladené výsmešné príslovie Zajtra, zajtra, len nie dnes, vraví každý lenivec. 5. Odchýlky od spisovnej slovenčiny použitím (krajového) nárečového alebo českého slova, a to veľmi často na získanie zvukovej podobnosti (rýmu) ... Kultúra slova 2000/4


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="viať"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="viať" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="žať"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="žať"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter