Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Kto chce viať, musí siať.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • chce Lemma: chcieť
  • viať Lemma: viať
  • musí Lemma: musieť
  • siať Lemma: siať

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje skúsenosť, podľa ktorej si človek musí včas vytvoriť predpoklady na dosiahnutie úspechu v niečom. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch nevyskytuje.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

Príslovie sa v korpus ani v Google nevyskytuje. [Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Kto nemá vôle, všetko ho kole; Kto včas ráno vstáva, plné truhly máva; Čo kôň premôže, to komár nemôže; Kto sa za mladi hostí, na starosť sa postí; Do Vianoc haj! od Vianoc jaj!; Lastovičky na odletu, koniec babiemu letu; Marcov prach a májové blato, to je gazdovi zlato; Včely sa tešia kvetu a hospodár letu; Veľký piatok daždivý, bude rôčik žíznivý; Kde nieto spravy, málo sa spraví; Otec stíska, syn výska; Kto chce žať, musí siať; Jeden ide na odpust a druhý na rozpustí. Sem ako ukážku zaradíme aj riekankovú formu príslovia ako niekoľkonásobnú radu pre povozníka, furmana: Keď prejdeš míľu, postoj chvíľu; keď prejdeš tri, koňom čelo utri, keď prejdeš šesť, daj im jesť. Takúto podobu má i rytmicky vyladené výsmešné príslovie Zajtra, zajtra, len nie dnes, vraví každý lenivec. 5. Odchýlky od spisovnej slovenčiny použitím (krajového) nárečového alebo českého slova, a to veľmi často na získanie zvukovej podobnosti (rýmu) ... Kultúra slova 2000/4


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="viať"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="viať" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="žať"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="žať"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter