unbekannter Gast

Lepší je chorobám předcházet než je léčit.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • lepší Lemma: dobrý
  • je Lemma: být
  • chorobám Lemma: choroba
  • předcházet Lemma: předcházet
  • než Lemma: než
  • je Lemma: ony
  • léčit Lemma: léčit

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje poznatek, že je lepší odhalit negativní charakter nějaké věci předem a hned odstranit její podstatu, odstranění jejích následků by totiž mohlo být náročnější a nemuselo by zaručovat úspěch. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Prevence těchto různých potíží je tedy víc než nutná. Lepší je chorobám předcházet než je léčit. Umět zvládat dobře stres a udržet si tak dobrý výkon, cítit se dobře po stránce duševní i fyzické a mít se svým okolím dobré vztahy není vůbec podružnou záležitostí. Problémem stresu se zabývá zdravotnictví a statistiky dokazují, že v posledních letech je to problém závažný. http://jak.ill.cz/zvladnout_stres.php

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví