unbekannter Gast

Všechny cesty vedou do Říma. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • všechny Lemma: všechen
  • cesty Lemma: cesta
  • vedou Lemma: vést
  • do Lemma: do
  • Říma Lemma: Řím

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že různá řešení, cesty a způsoby mohou nakonec vést ke kýženému cíli. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
[...|Wissenssammlungen/Sprichwörter/... kam až se také dostaly římské legie Caesarovy bez mapy, řekly si jednou, že se zas vrátí a pomašírujou jinou cestou, aby ještě víc toho užily, do Říma. A dostaly se tam také. Od té doby se říká patrně, že všechny cesty vedou do Říma. Stejně vedou také všechny cesty do Českých Budějovic. O čemž byl plnou měrou přesvědčen dobrý voják Švejk, když místo budějovického kraje uviděl vesnice milevského. Šel však nepřetržitě dál, neboť žádnému dobrému vojá kovi nemůže vadit takové Milevsko, aby přece jednou nedošel do Českých Budějovic. Hašek, Jaroslav: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Praha: Baronet, 1996

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="cesta"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="cesta" {0,3 [lemma="Řím"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="Řím"


Seznam všech přísloví