Leopold Horacek-Hof, Leopold Horacek Gedenktafel#

Leopold Horacek-Hof, Lenkgasse 1-3, 1220 Wien, aufgenommen am 4. April 2015

Leopold Horacek Gedenktafel
Leopold Horacek-Hof, Leopold Horacek Gedenktafel, © Ewald Judt, unter CC BY 4.0