unbekannter Gast

Fáza 1: príslovia spoznať#

Úlohy pre úroveň B1-2:
1. úloha: Dve strany (Zwei Seiten) - príslovia spoznať 1
2. úloha: Dve strany (Zwei Seiten) - príslovia spoznať 2

Fáza 2: prísloviam porozumieť
#

Úlohy pre úroveň B1-2:
1. úloha: Dve strany (Zwei Seiten) - prísloviam porozumieť 1

Fáza 3: príslovia si upevniť
#

Úlohy pre úroveň B1-2:
1. úloha: Dve strany (Zwei Seiten) - príslovia si upevniť 1
2. úloha: Dve strany (Zwei Seiten) - príslovia si upevniť 2
3. úloha: Dve strany (Zwei Seiten) - príslovia si upevniť 3

Fáza 4: príslovia použiť
#

Úlohy pre úroveň B1-2:
1. úloha: Dve strany (Zwei Seiten) - príslovia použiť B1

Úlohy pre úroveň C1-2:
1. úloha: Dve strany (Zwei Seiten) - príslovia použiť C1
2. úloha: Dve strany (Zwei Seiten) - príslovia použiť C2

Paremiologické úlohy
#

1. úloha: Dve strany (Zwei Seiten) - príslovia použiť P1
2. úloha: slimbox-question Dve strany (Zwei Seiten) - príslovia použiť P2
3. úloha: Dve strany (Zwei Seiten) - príslovia použiť P3